Khách sạn tại Viêng Chăn

Posted on 06.11.2009. Filed under: Khách sạn, nhà hàng tại Lào | Thẻ: |

Khách sạn tại Viêng Chăn

Anou Paradise Hotel
P.O. Box: 3655, 1-3 Hengboun Street, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 630-4.
Fax: (856-21) 213 635.
E-mail: anouhotel@laotel.com

Aroon Hotel
Saylom Road, Hatsadi Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 263 023, 263 024.
Fax: (856-21) 263 025.

Châu Á Pavilion Hotel
379 Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 212 430-2, 222 890.
Fax: (856-21) 213 085.
E-mail: reservations@asianpavillionlao.com
Website: www.asianpavillionlao.com

Aroon Residence Hotel
Saylom Road, Hatsady Nưa, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 263 023-4. Fax: (856-21) 263 025.
E-mail: booking@aroonresidence.com
Website: www.aroonresidencehotel.com

B & P Hotel
Khounboulom Road, Chùa Long Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 241 694, 241 066. Fax: (856-21) 240 916.
E-mail: b & photel@hotmail.com

Boutchadakham Hotel
Dongpalane đường, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 452 053-4. Fax: (856-21) 412 729.
Điện thoại di động: (856-20) 5512 117.

Beau Rivage Mekong Hotel
Fa Ngum Road, Ban Seetarn Nưa, P. O. Box 9.015, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 243 350, 243 376. Fax: (856-21) 243 345.
Điện thoại di động: (856-20) 561 0422.
E-mail: contact@hbrm.com
Website: www.hbrm.com

Chaleunxay Hotel
P. O. Box 1099, Khouvieng Road,
Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 243 350, 243 376. Fax: (856-21) 243 345.
Điện thoại di động: (856-20) 561 0422.

Chanthapanya Hotel
Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 241 451.  Fax: (856-21) 244 283.

 

Cosmo Tập đoàn khách sạn
P. O. Box 9.015, Ban Phakhao, Xaithany Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 711 175-7.  Fax: (856-21) 710 036.
Điện thoại di động: (856-20) 7600 255.

Day Inn Hotel
4.083 POBox, 059 / 3 Pangkham Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 223 847-8, 222 985. Fax: (856-21) 222 984.
E-mail: dayinn@laoskytelecom.com

Duang Deuane Hotel
P.O. Box: 6.881, Norkeokoumman Road, Mixay Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 222 301-3.  Fax: (856-21) 222 300.
E-mail: dd_hotel@hotel.com

Duang Siripanya Hotel
Phonthan Nưa Làng, Saysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại di động: (856-20) 5507 282, 5003 995.

 

Don Chan Palace Hotel
Fa Ngum Road, Sisattanak Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 244 288.  Fax: (856-21) 244 111-2.
E-mail: donchanpalace@laopdr.com
Website: www.donchanpalacelaopdr.com

Ekalath Metropol Hotel
P.O. Box: 3.179, Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 420-1.  Fax: (856-21) 213 421.

 

Fong Vimanthong Hotel
POBox: 2746, Nam lần thứ 13 Road, Ban Phoophanao, Saysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 900 445-7. Fax: (856-21) 900 448.

Green Park Boutique Hotel
POBox: 9.698, 248 Khouvieng Road, Nongchan Village, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 264 097-9, 263 063. Fax: (856-21) 263 064.
E-mail: info@greenparkvientiane.com
Website: http://www.greenparkvientiane.com

Inter City Hotel
24-25 Fa Ngum Road, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 263 788, 242 842-4.  Fax: (856-21) 243 663.
E-mail: interhotel@laopdr.com .
Website: www.laointercityhotel.com

Vàng bát Hotel
POBox: 7.136, Kaysone Phomvihanh Road, Chommany Tai làng, Saysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 900 011-20.
Fax: (856-21) 900 010.
E-mail: reservation@angkhamhotel.com
Website: www.angkhamhotel.com

Khonepashong Hotel
Ban Khamhoung, Xaytany Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 710 535.
Điện thoại di động: (856-20) 2225 999, 5522 121, 5519 984.

Khunta cư Căn hộ cao cấp
P.O. Box: 9205, Luang Prabang Road, Sithanneua Village, Sikhottabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 251 199.
Fax: (856-21) 251 198.
E-mail: service@khuntaresident.com
Website: http://www.khuntaresident.com

Lane Xang Hotel
P.O. Box: 280, Fa Ngum Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 214 100-7.
Fax: (856-21) 214 108.
E-mail: hotellanexang@yahoo.com

Lao Plaza Hotel
P.O. Box: 6708, 63 Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 222 741-42, 218 800-1.
Fax: (856-21) 222 740, 218 807-9.
E-mail: lph@laoplazahotel.com
Website: www.laoplazahotel.com

Lào Paris Hotel
100 Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 440, 222 229.
Fax: (856-21) 216 382.

Latsavong Hotel
Phonekheng Road, Xaysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 412 607, 414 645-6.

 

Le Parasol Blanc Hotel
P.O. Box: 815, 263 Sibounheuang Street, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 215 090, 216 091, 222 333. Fax: (856-21) 243 663.
E-mail: vicogrp@laotel.com
Website: www.vico-voyages.laopdr.com

Lao Hotel
P.O. Box: 9.013, 43 / 7 Hengboun Road, Haisok Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 219 280-81. Fax: (856-21) 219 282.
E-mail: hotellao@laotel.com

Mekong Hotel
P.O. Box: 2161, Luangprabang Road, Ban Sithan Nưa, Sikhotthabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 212 937-8.
Fax: (856-21) 212 822.
E-mail: sales@mekong_ht.com
Website: www.mekong_ht.com

Mekong Breeze Hotel
Ban Sisomsuen, Sikhottabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 851.
Điện thoại di động: (856-20) 5629 692, 9900 311.

 

Mường Lào-Trung Quốc Khách sạn
P.O. Box: 5.720, Km.3 Thadeua Road, Sisattanak Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 313 325-8.
Fax: (856-21) 312 380.

Nakhonesack 3 Hotel
Thongsangnang Road, Ban Thongsangnang, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 264 234, 264 375-6.  Fax: (856-21) 264 377.
E-mail: info@nakhonesack3hotel.com
Website: www.nakhonesack3hotel.com

Khách sạn Novotel
9 đơn vị, POBox 585, Samsenthai Road, Sikhottabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 570.
Fax: (856-21) 213 572-3.
E-mail: novotel@loxinfo.co.th
Website: www.novotel.com

Park View Executive Suites
POBox: 4.793, Luang Prabang Road, Sikhottabong Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 250 888.
Fax: (856-21) 250 777.
E-mail: parkview@laotel.com .
Website: www.parkviewexecutive.com

Phonexay Hotel
Nongbone Road, Xaysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 414 885.

Phoxay Hotel
khounboulom Road, Vật Chánh Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 242 780, 218 491.
Điện thoại di động: (856-20) 5897 315.

Riverside Hotel
POBox 2846, Norkeokoumman Road, Mixay Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 244 390. Mobiel: (856-20) 7706 040, 5712 525.
Fax: (856-21) 244 391.
E-mail: riversidelaohotel@hotmail.com
Website: www.riversidehotel.com

Riverview Hotel
Khaemkong Road, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 216 244-6.
Fax: (856-21) 216 232.

Royal Hotel
POBox 395, Lane Xang Avenue, Vientiane Capital.
Điện thoại: (856-21) 214 455.
Fax: (856-21) 214 454.
E-mail: laoroyal@laotel.com
Website: www.laoroyal-hotel.com

Salaphet Inn
Sisavad Road, Ban Sisavad Tài, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 217 127. Fax: (856-21) 260 516.
Điện thoại di động: (856-20) 2202 408.

 

Samsenthai Hotel
Manthatourath Street, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 216 283. Fax: (856-21) 212 118.

Saysana Hotel
Chao Anou Street, Watchan Village,
Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 580, 218 636.
Fax: (856-21) 213 581.

 

Sengthiene Hotel
Mới T2 Road, Wattay Ngãi Thông, Quận Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 244 339.
Fax: (856-21) 244 342.
E-mail: sengthiene_hotel@laotel.com

Setthà Palace Hotel
P. O. Box 1618, 6 Pang Kham Street, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 217581-2.  Fax: (856-21) 217583.
Email: reservations@setthapalace.com
Website: http://www.setthapalace.com


Taipan Hotel
4.148 POBox, 2-12 Francois Ngin Street, Ban Mixay, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 216 906-9. Fax: (856-21) 216 223.
E-mail: taipan@loxinfo.co.th
Website: www.taipanhotel-vientiane.com

Thavixay Hotel
Dongmieng, T2 Road, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 260 534. Điện thoại di động: (856-20) 5512 435.

Thavikhoune Hotel
Điện thoại: (856-21).
Điện thoại di động: (856-20) 5504 253, 6012 185.
Fax: (856-21) 415 318.
E-mail: D_PSB@thavikhounhotel.com
Website: http://www.thavikhounhotel.com

Theplangsy Hotel
Luang Prabang Road, bởi đường đến công ty bông Lào, Ban Khouta Thông, Quận Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 215 688, 261 768.
Fax: (856-21) 223 455.
E-mail: theplangsyhotel@yahoo.com

Vansana Hotel
Phonethan Road, Phonthan Nưa Làng, Saysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 414 189. Fax: (856-21) 413 171.
E-mail: vansana@laotel.com
Website: www.vansanahotel-group.com

Vientiane Hotel
Luang Prabang Road, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 212 928.

Advertisements

Make a Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: